’’

BT - - NYHEDER -

En væ­sent­lig for­kla­ring på Le­gos suc­ces er, at eje­ren Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen i ti­de indså eg­ne be­græns­nin­ger og over­lod sty­rin­gen til pro­fes­sio­nel­le kræf­ter ude­fra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.