Tesla- fø­rer an­holdt – cyk­list over­le­ver

BT - - NYHEDER -

FLUGTBILIST Sydsjæl­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti har an­holdt en 27- årig mand, som er mistænkt for at væ­re en ef­ter­lyst flugtbilist. Flugt­bi­li­sten blev ef­ter­lyst af po­li­ti­et, ef­ter at en 59- årig mand på cy­kel blev al­vor­ligt kvæ­stet nat­ten til fre­dag, da han blev kørt ned af en mørk BMW på Val­by­vej i Sla­gel­se.

Umid­del­bart ef­ter ulyk­ken vend­te fø­re­ren bi­len og stak af fra ste­det. Det for­tal­te vagt­chef ved Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti Ole Hald fre­dag mor­gen:

» Bi­li­sten tjek­ke­de ik­ke en­gang cyk­li­stens til­stand, men vend­te ba­re bi­len og stak af. «

Fre­dag for­mid­dag har po­li­ti­et så an­holdt en 27- årig mand, for­tæl­ler vagt­chef Ove Chri­stof­fer­sen.

» Vi har an­holdt en per­son, som vi tror er flugt­bi­li­sten. Der er nog­le ska­der på den bil, han kø­rer i, som sva­rer godt til det, der er fun­det på ulyk­kes­ste­det, « for­tæl­ler han.

Po­li­ti­et fandt frem til den 27- åri­ge, for­di et bil­værk­sted var op­mærk­som på po­li­tiets ef­ter­lys­ning.

» Et værk­sted på Ama­ger ret­te­de hen­ven­del­se til os om, at de må­ske hav­de den Tesla, vi hav­de ef­ter­lyst med ska­der. Vi tog der­hen og an­holdt fø­re­ren af bi­len, som nu er på vej til Sla­gel­se, hvor lo­kal­po­li­ti­et skal ha­ve en snak med ham om hans gø­ren og la­den i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer, « si­ger Ove Chri­stof­fer­sen.

Den mand­li­ge cyk­list blev kørt ned bag­fra på en mørk stræk­ning klok­ken 03.56, men trods tids­punk­tet var der hel­dig­vis vid­ner, der op­da­ge­de ham.

Den 59- åri­ge blev al­vor­ligt kvæ­stet og har få­et et ho­ved­trau­me, men han var ved be­vidst­hed, da am­bu­lan­cen kom, og han mel­des uden for livs­fa­re. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.