Fe­rie- tra­fik­ken top­per i ef­ter­mid­dag

BT - - NYHEDER -

TRA­FIK Er bi­len pak­ket og klar til en uges ef­ter­års­fe­rie, er der god grund til at tjek­ke tra­fik­ken en ek­stra gang in­den af­gang. » Lør­dag vil væ­re den helt store ud­rej­se­dag, hvor vi vil se no­get me­re tra­fik, end vi el­lers ple­jer at se, og det vil væ­re i tids­rum­met 10- 18, « si­ger Pia Ri­ch­ter Pe­der­sen, vagt­ha­ven­de i Vej­di­rek­to­ra­tet, og fort­sæt­ter: » På ud­rej­se­da­gen vil tra­fik­ken pri­mært gå fra øst mod vest, alt­så fra Sjæl­land og hen over Fyn mod Jyl­land, og så vil det så ven­de igen næ­ste lør­dag, hvor det vil gå den an­den vej fra vest mod øst. «

Der­for er det bed­ste råd fra Vej­di­rek­to­ra­tet at væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed og ta­ge hjem­me­fra i god tid. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.