- sov, mit barn, sov

BT - - NYHEDER -

1. Eff ekt: ZZZZZZ Hver aft en er Cla­ra ble­vet lagt i seng om­kring klok­ken 19.30. Den før­ste aft en hør­te hun he­le bo­gen og kom­men­te­re­de hi­sto­ri­en un­der­vejs, og bag­eft er hør­te hun mu­sik, til hun faldt i søvn. De eft er­føl­gen­de næt­ter fi k hun først læst op af en Frozen- bog, som hun syn­tes var me­re in­ter­es­sant. Da hun ef­ter­føl­gen­de fi k læst op af ‘ Ka­ni­nen der så ger­ne vil­le sove’, faldt hun i søvn på si­de 19 - og da­gen eft er på si­de 17. På fj er­de­da­gen ram­te vi mu­ren ak­ku­rat som en ma­ra­ton­lø­ber. He­le bo­gen blev læst, men det hjalp ik­ke. Cla­ra faldt først i søvn klok­ken 21.30, eft er hun hav­de lyt­tet til mu­sik. Det sam­me ske­te på fem­te­da­gen. 2. Po­pu­la­ri­tet: ZZZZZZ Hi­sto­ri­en er lang­truk­ken, men det er må­ske net­op for­må­let for at få bar­net ned i tem­po. Der­u­d­over er det lidt ens­for­migt at læ­se den sam­me hi­sto­rie op igen og igen, og bar­net kom­mer nemt til at ke­de sig i læng­den. Det kan væ­re en idé at kom­bi­ne­re ‘ Ka­ni­nen der så ger­ne vil­le sove’ med en an­den bog, så bar­net får en ny hi­sto­rie hver aft en.

ZZZ Z

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.