Kul­tur Love Shop var som

BT - - KULTUR -

KÆRLIGHEDSBUTIKKEN HEN­RIK HALL Født: Død: Fast med­lem af Love Shop: In­stru­ment og rolle:

So­loud­spil:

I Es­b­jerg, 5. marts 1948 Brøns­høj 27. ja­nu­ar 2011 ( kræft - 62 år)

Si­den 1991 Mund­har­pe ( sangskri­ver på al­bum­met ’ Frel­sens hær’)

’ So­lo’ og ’ Chok, suk og ko­ma’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.