’’

BT - - KULTUR - Jens Un­ma­ck

Mund­har­pe­spil­le­ren Hen­rik Hall kom med i Love Shop i 1991 eft er at ha­ve gæ­ste­med­vir­ket på de­butal­bum­met. » Jeg op­da­ge­de det en mor­gen, da jeg våg­ne­de eft er at ha­ve so­vet i stu­di­et. Hen­rik sad i køk­ke­net og sag­de: ’ Nej, hvor fedt, jeg er ble­vet med­lem af Love Shop’. Jeg røg hen til Hil­mar og spurg­te: ’ Hvad fan­den sker der her?’. Hil­mar kun­ne bedst ar­bej­de i med­vind, han hav­de det svært med mod­stand. Så han hav­de fo­re­slå­et at ta­ge Hen­rik med til op­ta­gel­ser­ne af det an­det al­bum, han hav­de en fe­el­go­od fak­tor, som en che­er­le­a­der, « si­ger Un­ma­ck. Hen­rik var to­tal show­mand, han el­ske­de at stå på sce­nen og dan­se rundt og tryk­ke den af

» Hil­mar hav­de jo ret. Hen­rik var to­tal show­mand, han el­ske­de at stå på sce­nen og dan­se rundt og tryk­ke den af. Hil­mar og jeg hav­de beg­ge et fi lter på sce­nen. Hen­rik var et me­get vi­talt men­ne­ske, der spred­te liv overalt, for­di han var så le­ven­de. Li­ge på 100 pct. kon­takt. «

Hen­rik Hall dø­de i 2011, kort eft er en tur­né med Love Shop, hvor han i nog­le uforg­lem­me­li­ge øje­blik­ke nå­e­de at op­træ­de sam­men med ban­det på sce­nen i Ve­ga i København.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.