Knald for Dan­mark

BT - - TV -

UN­DER­HOLD­NING Dan­ske par får for få børn! I den­ne jour­na­li­sti­ske li­ve- event in­vi­te­rer vær­ter­ne Ul­la Es­sen­drop og Mads St­eff en­sen in­den­for - og ka­ster lys over, hvor­for vi får så få børn. DR1 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.