Krigs­turi­ster­ne

BT - - TV -

DR2 TEMA Hans Pe­ter Jen­sen fra Aar­hus ta­ger helt fri­vil­ligt til krigs– og kon­fl ik­tzo­ner i hans fe­rie. Og han er ik­ke ale­ne. DR2 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.