VW sælger sta­dig

BT - - BILER -

for 434 bi­ler, og VW Pas­sat for 337 solg­te bi­ler. EU- snyd Net­op de to mo­del­ler har el­lers VW’s pro­ble­ma­ti­ske EA 189- mo­tor. Iføl­ge den ty­ske avis Süd­deut­sche Zei­tung har VW sand­syn­lig­vis og­så snydt sy­ste­ma­tisk i Eu­ro­pa. Det vil si­ge, at mo­tor­sty­rin­gen i di­e­sel­mo­to­rer­ne og­så har kun­net re­gi­stre­re, når bi­len te­stes i NEDC- nor­men, som er den test, vi bru­ger til at vur­de­re for­brug og foru­re­ning her i Eu­ro­pa. Pro­ble­mer­ne for VW star­te­de, da det ame­ri­kan­ske mil­jøa­gen­tur blev op­mærk­som­me på, at di­e­sel­mo­to­re­ne ud­le­de­de op mod 40 gan­ge fle­re ska­de­li­ge NOx- par­tik­ler på vej­en end i tests.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.