Hur­ti­ge­re trak­to­rer og yn­gre bi­li­ster

BT - - BILER -

Re­ge­rin­gen har net­op frem­lagt de­res lov­pro­gram for det kom­men­de fol­ke­ting­s­år, og her er de tra­fikpo­li­ti­ske sig­na­ler, at det skal gå hur­ti­ge­re og at al­de­ren på chauf­fø­rer­ne skal sæn­kes. Ha­stig­he­den på mo­tortra­fik­ve­je skal på vis­se stræk­nin­ger hæ­ves til 100 km/ t, Cam­ping­vog­ne skal ha­ve lov at kø­re 100 km/ t på mo­tor­vej i ste­det for 80 km/ t i dag, og så skal vis­se trak­to­rer ha­ve hæ­vet fart­græn­sen fra 30 til 40 km/ t. Alt­sam­men for at få tra­fik­ken til at gli­de bed­re. Re­ge­rin­gen fo­re­slår des­u­den, at man, li­ge­som i Tys­kland, skal kun­ne er­hver­ve sig kø­re­kort til bil som 17- årig – for­ud­sat man har en bi­list med 10 års er­fa­ring på pas­sa­ger­sæ­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.