Vin­ter­sut­ter og rust

BT - - BILER -

Vin­te­r­en står for dø­ren, og det er der­med snart tid til vin­ter­dæk. En un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Ap­plus vi­ser, at hver tred­je væl­ger at mon­te­re vin­ter­dæk al­le­re­de i ok­to­ber. Når nu bi­len gø­res vin­ter­klar an­be­fa­les det sam­ti­dig at få den tjek­ket for rust og even­tu­elt gi­ve den en om­gang rust­be­hand­ling, for det er og­så om vin­te­r­en, at ru­sten for al­vor bi­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.