TI­GER LILY

BT - - PAN -

I den ori­gi­na­le Pe­ter Pan- bog er Ti­ger Lily – én af de ind­fød­te i Ne­ver­land – en re­la­tivt lil­le ka­rak­ter. Men ma­nuskipt­for­fat­ter Ja­son Fu­chs har gjort hen­des rolle til en af de vig­tig­ste i ’ Pan’. Og det er den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Roo­ney Ma­ra ( der og­så spil­le­de Lis­beth Sa­lan­der i den ame­ri­kan­ske ver­sion af Stieg Lars­sons ’ Girl with the dra­gon tat­too’) glad for: » Pe­ter Pan har al­tid be­ty­det ut­ro­lig me­get for mig. Og det var en kæm­pe ære at få lov til at spil­le min fa­vo­rit­fi­gur, Ti­ger Lily. Og så lær­te jeg at fæg­te. «

Sku­e­spil­ler:

Pa­tri­cia Roo­ney Ma­ra. 30 år.

’ Girl with the dra­gon tat­too’ og ’ The so­ci­al net­work’.

Al­der: Kendt fra:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.