HOOK – KAP­TA­JN KLO

BT - - PAN -

I ’ Pan’ er der man­ge over­ra­skel­ser. Så­le­des har ’ Kap­ta­jn Klo’ ( Hook) end­nu ik­ke sin klo. Det er den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Gar­rett Hed­lund, der spil­ler den kom­men­de sørø­ver. Og det var net­op den nye til­gang til ka­rak­te­ren, der lok­ke­de: » Jeg sy­nes, at det var vildt, at Hook i vo­res film ar­bej­der sam­men med Pe­ter Pan. Sam­men kæm­per de imod Kap­ta­jn Sort­skæg. Sam­ti­dig ud­nyt­ter han og­så si­tu­a­tio­nen – så han må­ske kan kom­me væk fra Tryl­leø­en, « si­ger Hed­lund.

Su­e­spil­ler: Al­der: Kendt fra:

Gar­rett Hed­lund. 31 år.

Bl. a. ’ Tron’, ’ Are­gon’ og ’ Troy’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.