KAP­TA­JN SORT­SKÆG IN­STRUK­TØR

BT - - PAN -

På kon­stant jagt ef­ter ung­dom­mens kil­de bli­ver den dybt for­fæn­ge­li­ge pirat ir­ri­te­ret på den ir­ri­te­ren­de un­ge Pe­ter Pan.

Sku­e­spil­ler: Al­der: Kendt fra:

Hugh Ja­ck­man. 47 år på mandag.

’ X- Men’, ’ Wol­ve­ri­ne’, ’ Les Mi­se­rab­les’, ’ Van Hels­ing’ og Woo­dy Al­lens ’ Scoop’. Joe Wright.

44 år.

Al­der: Bag­grund:

For­æl­dre­ne eje­de og drev et af Lon­dons stør­ste duk­ke­te­a­tre.

’ Ato­ne­ment’ og ’ An­na Ka­re­ni­na’.

Kendt fra:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.