MARY

BT - - PAN -

Det er den un­ge mor, der i even­ty­rets be­gyn­del­se mod­vil­ligt ef­ter­la­der sin el­ske­de spæ­de søn på bør­ne­hjem­mets trap­pe. Med et brev og en lil­le halskæ­de med et pan­fløjte- smyk­ke må Pan be­gyn­de li­vet på egen hånd. Se­ne­re går Pe­ter Pan på jagt ef­ter sin mor, der lo­ve­de, at de vil­le ses igen. Og han får hjælp af Kap­ta­jn Klo ( Hook).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.