’ PAN’ I TAL

BT - - PAN -

12:

Så gam­mel var Pe­ter Pan, da han fløj fra bør­ne­hjem­met og slog sig ned i fan­ta­si­ens Ne­ver­land.

20:

Så man­ge uger tog det at fil­me den nye film.

2:

Så man­ge nye san­ge syn­ger Lily Al­len i den nye film.

30:

Så man­ge gra­der var der i stu­di­et for at hol­de liv i de im­por­te­re­de tro­pi­ske plan­ter.

100:

Så man­ge år har sørø­ve­ren Sort­skæg haft gang i mi­nen.

1911:

Året, hvor den ori­gi­na­le Pe­ter Pan- bog ud­kom. Tit­len var op­rin­de­lig: ’ Pe­ter & Wen­dy’.

4.000:

Så man­ge un­ge sku­e­spil­le­re af­lag­de prø­ve i hå­bet om at få ho­ved­rol­len som Pe­ter Pan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.