HAVFRUERNE

BT - - PAN -

En­gang ude i frem­ti­den snup­per en af de ti me­ter lange monster­kro­ko­di­l­ler Kap­ta­jn Klos hånd. Og i ’ Pan’ er de om mu­ligt end­nu me­re uhyg­ge­li­ge, end de var i al­le de an­dre Pe­ter Pan­film til­sam­men. Hel­dig­vis er kro­ko­di­l­ler­ne, der le­ver i mør­ket, ban­ge for de smuk­ke havfru­er. Havfruerne kan nem­lig dræ­be de gi­gan­ti­ske mon­stre med de­res elek­tri­ske ha­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.