’’

BT - - EM- KVALIFIKATION - Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg

Du kan jo ik­ke be­døm­me ét år på en må­ned. For­hå­bent­lig står vi al­le sam­men her igen om et år før EM og si­ger: ’ Det var da et me­get godt år’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.