’’

BT - - EM- KVALIFIKATION - Fre­de­rik Holst

A- lands­hol­det kan ik­ke sco­re. U21- lands­hol­det kan ik­ke sco­re. Der teg­ner sig en ret uhel­dig ten­dens for de bed­ste mand­li­ge lands­hold. For eft er tors­da­gens ned­t­ur i Portu­gal for Mor­ten Ol­sen og co. ( den tred­je kamp i træk uden mål), så fulg­te de un­ge op med end­nu en må­l­løs om­gang i Aal­borg i går.

Her spil­le­de U21- lands­hol­det 0- 0 mod Wales i hol­dets før­ste EMkva­li­fi ka­tions­kamp i et op­gør, hvor Dan­mark hav­de over­ta­get og spil­let. Men chan­ce­for­de­lin­gen var me­re li­ge, da wa­li­ser­ne kom til fl ere store chan­cer un­der­vejs.

Brønd­bys Fre­de­rik Holst men­te ik­ke, at det hav­de væ­ret godt nok.

» Nej, det er det ik­ke. Vi har en del chan­cer, men vi kan ba­re ik­ke put­te den ind, og så gi­ver vi alt, alt for man­ge chan­cer væk, « sag­de Fre­de­rik Holst eft er kam­pen til DR3. Vi har en del chan­cer, men vi kan ba­re ik­ke put­te den ind

Si­den som­me­rens EM- slut­run­de, hvor det dan­ske U21- lands­hold var fyldt op med pro­fi ler som Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg, Yus­suf Poul­sen og Jan­nik Vester­gaard, så er en stor del af hol­det skift et ud til den nye EMkva­li­fi ka­tion.

Og­så træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen er ny.

» Vi var ik­ke dyg­ti­ge nok til at få luk­ket dem hur­tigt på om­stil­lin­ger­ne. Li­ge i den fa­se af spil­let var de vir­ke­ligt go­de. Vi vil­le ger­ne ha­ve haft tre. Men ét po­int er bed­re end nul, og nu er vi i gang, « sag­de Ni­els Fre­de­rik­sen til DR3 eft er kam­pen.

De øv­ri­ge hold i Dan­marks grup­pe er Ru­mæ­ni­en, Ar­me­ni­en, Luxem­bourg og Bul­ga­ri­en, der er næ­ste mod­stan­der på tirs­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.