KOM­MEN­TAR

BT - - EM- KVALIFIKATION -

hån­den man­ge år på ba­gen. Og han vil vi­de­re i sin kar­ri­e­re med den bedst mu­li­ge smag i mun­den.

Alt det­te vil væ­re øde­lagt, hvis Albanien i mor­gen vin­der i Ar­me­ni­en – og lands­hol­det i novem­ber ta­ber i playoff - run­den. For den­ne kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring har ik­ke væ­ret vel­lyk­ket. Så kort kan det si­ges. Det er ik­ke så­dan en, Ol­sen vil si­ge far­vel med.

Det vil han gø­re med et EM, og det har han – på si­ne me­rit­ter – og­så fortjent. Jeg un­der i den grad Mor­ten Ol­sen og hans ef­ter­mæ­le en tur til Frankrig næ­ste som­mer. Men sker det ik­ke, vil det ka­ste en lil­le skyg­ge henover det, der i frem­ti­den vil bli­ve kendt som ’ Ol­sens æra’.

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.