Skat­tes­mæk tru­er fynsk fod­bold­klub

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ULOV­LI­GE KØREPENGE

Skat har ind­ledt en sag mod Middelfart Fod­bold om ud­be­ta­ling af kørepenge på et for­kert grund­lag, skri­ver Fyens. dk.

Ker­nen i sa­gen er, at Middelfart, der spil­ler i 2. di­vi­sion vest, si­den 2011 har ud­be­talt kørepenge til første­holds­spil­le­re og fle­re med­lem­mer af træ­ner­sta­ben, uden at der er ble­vet be­talt skat af pen­ge­ne.

Der­for ri­si­ke­rer klub­ben et skat­tes­mæk, der er på 1,4 mil­lo­ner kro­ner. Iføl­ge Skat har Middelfart Fod­bold re­gu­le­ret ud­be­ta­lin­gen af kørepenge, som om klub­ben var en fore­ning. I så fald skal der ik­ke be­ta­les skat. Men da klub­ben er et sel­skab, gæl­der an­dre reg­ler, og der­for kan fyn­bo­er­ne nu iføl­ge Fyens. dk se frem til en reg­ning. Min­der om Brøns­høj- sag Fle­re af spil­ler­ne af stu­de­ren­de, og det kan der­for ram­me hårdt på pen­ge­pun­gen, hvis der skal be­ta­les pen­ge tilbage til skat­te­væ­se­net.

I 2013 var fod­bold­klub­ben Brøns­høj igen­nem lig­nen­de sag, der og­så in­vol­ve­re­de kørepenge, der ik­ke var an­gi­vet til myn­dig­he­der­ne. Klub­ben og fle­re spil­le­re fik et skat­tes­mæk som føl­ge af sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.