Land­skam­pe var hår­de ved Ci­ty

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAN­CHE­STER CI­TY KAN

væ­re uden to af si­ne stør­ste stjer­ner, når Pre­mi­er League gen­op­ta­ges i næ­ste we­e­kend. Ser­gio Agüero blev bå­ret fra ba­nen i Ar­gen­ti­nas 0- 2- ne­der­lag til Ecu­a­dor, og det me­nes, at Agüero har på­dra­get sig en for­stræk­ning i bag­lå­ret. Og­så David Silva måt­te ud­gå, da Spa­ni­en i af­tes mød­te Luxem­bourg. Den væv­re drib­ler på­drog sig en an­kel­ska­de. Det er end­nu uvist, hvor al­vor­li­ge ska­der­ne er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.