DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND LEAGUE ONE, KLOK­KEN 16: 00 BARNSLEY VIN­DER KAM­PEN

Det er svært at tip­pe 13 rig­ti­ge - spørg ba­re ad­skil­li­ge tip­pe­re igen­nem åre­ne.

Men for en Tipico- kun­de vi­ste det sig ik­ke at væ­re så svær en be­drift end­da, da han stod for den­ne uges mest be­mær­kel­ses­vær­di­ge kupon. Ved­kom­men­de spil­le­de nem­lig ik­ke fær­re end 13 kam­pe li­ge på til vil­de odds 2.431 - og ram­te plet på kupo­nen.

Da ind­sat­sen var på 76 kro­ner, var der så­le­des ik­ke fær­re end 186.518 kro­ner i ud­be­ta­ling til den dyg­ti­ge - og må­ske og­så lidt hel­di­ge spil­ler.

Op­skrift en var en lang ræk­ke kam­pe i od­ds­stør­rel­sen 1,80 til 2,00 fra de stør­re eu­ro­pæ­i­ske liga­er, hvor der gi­vet­vis blev sendt en tak til Chri­sti­an Erik­sen for si­ne to fris­parks­mål i Swan­sea, da et af spil­le­ne på kupo­nen var » over 2,5 mål « . Sid­ste kamp var Fi­o­ren­ti­na på han­di­cap over Ata­lan­ta, og den sad sik­kert med re­sul­ta­tet 3- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.