1,57

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kø­rer ik­ke rig­tigt godt for Crewe for ti­den. Man er iso­le­ret på sid­ste­plad­sen i ræk­ken, og til den­ne kamp er man hårdt ramt. Step­hen Kings­ley, Har­ry Wil­son og Marcus Ha­ber er al­le med de­res respek­ti­ve lands­hold, og i for­vej­en er ska­des­li­sten lang med fl ere pro­mi­nen­te nav­ne som for­svars­sty rmand Har­ry Da­vis på li­sten. Barnsley kom­mer med fri­ske ben eft er de­res JP Trop­hy- kamp blev ud­sat og hvor Crewe mang­ler man­ge folk, er Barnsley i me­re el­ler min­dre stær­ke­ste op­stil­ling. Selv om od­dset er lavt, bør der sta­dig væ­re en smu­le vær­di i spil på 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.