1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er me­get sjæl­dent, at det ita­li­en­ske hold bru­ger fl ere kræft er end hø­jest nød­ven­digt. Vi skal tilbage til 1993 for at fi nde en ude­sejr på me­re end to mål og selv om Ita­li­en kan sik­re sig en EM- bil­let med en sejr, så kom­mer det næp­pe til at gå smer­te­frit hér. Se­ne­st spil­le­de man en fl ot de­fen­siv kamp, da det blev 0- 0 imod Kro­a­tien, og som man og­så har set det med klubhol­det Qa­ra­bag, er der stor frem­gang for fod­bol­den i den tid­li­ge­re rus­si­ske re­pu­blik. Ita­li­en er selv­føl­ge­lig det bed­re hold, men od­ds­vær­di­en lig­ger åben­lyst på Aserbajdsjan.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.