2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På pa­pi­ret har Ring­kø­bing det bed­ste hold i ræk­ken, men star­te­de for­fær­de­ligt ud. Nu er der så småt ved at kom­me sty r på det, og i de se­ne­ste tre kam­pe har man så­le­des ik­ke luk­ket mål ind i en sti­me, der har in­klu­de­ret sej­re over Ly­strup og Skan­der­borg fra den bed­ste halv­del. Kjel­lerup star­te­de mod­sat Ring­kø­bing for­ry­gen­de ud, men har si­den da vist lidt svag­heds­tegn med ne­der­lag til Vej­gaard og Vi­by, og det vir­ker der­for som om, at odds er sat ud fra ta­bel­pla­ce­rin­gen og ik­ke ud fra de to holds re­el­le sty rke. Et spil te­stes der­for på Ring­kø­bing.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.