Fakta

BT - - KORT NYT - Kil­de:

• Me­re end hver ni­en­de dan­ske kvin­de ram­mes af brystkræft. • I 2013 fik 4.654 dan­ske kvin­der kon­sta­te­ret syg­dom­men. • Hvert år dør om­kring 1.100 kvin­der af brystkræft. Knap 60.200 kvin­der le­ver med syg­dom­men. • Chan­cen for at over­le­ve brystkræft er ste­get støt gen­nem de se­ne­ste 30 år. Iføl­ge de se­ne­ste of­fent­lig­gjor­te tal er 85 pct. af dan­ske kvin­der­ne i li­ve fem år ef­ter, at de har få­et kon­sta­te­ret syg­dom­men. • Syg­dom­men ram­mer of­test kvin­der over 50 år.

Katja Ma­ria Sa­lo­mon­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.