Ma­s­cha Vang

BT - - INTERVIEW -

• Født 31. juli 1979. • Op­rin­de­lig fra Byr­sted. Dat­ter af en vogn­mand og en hjem­me­gå­en­de mor. • Dri­ver blog­gen ma­s­cha­vang. dk, hvor hun skri­ver om skøn­hed, livs­stil og fa­mi­li­e­liv. • Har net­op op­ret­tet blog­net­vær­ket ’ Blog­ly. dk’ og dri­ver der­u­d­over en webs­hop samt for­dels­klub­ben ’ ClubMa­s­cha’. • Fik sin tv- de­but i 2000, hvor hun delt­og i re­a­li­ty- pro­gram­met ‘ Villa Me­dusa,’ men brød først rig­tigt igen­nem i 2005, da hun delt­og i ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. • Har ar­bej­det som ra­dio- og tvvært på bl. a. DR og The Voi­ce. • Bor i lej­lig­hed i Øre­sta­den i København med sin dat­ter, Hol­lie No­lia, på tre år. Dat­te­ren har hun med ra­cer­kø­re­ren Ni­co­las Kiesa. • Er i dag kæ­re­ster med ko­mi­ke­ren An­dreas Bo. • Ud­dan­net kos­me­to­log, ma­keup ar­tist og ud­lært i bu­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.