SLANK – Kcal 209

BT - - SLANK -

300 g sød kar­toff el 300 g pa­stinak ½ tsk. al­l­ro­und- kryd­de­ri el­ler læ­søsalt 5 – 8 g friskre­vet pe­ber­rod 3 spsk. frisk kør­vel 1 tsk. all ro­und kryd­de­ri Så­dan gør du: Skr­æl pa­stinak og skær den i min­dre sty kker. Kog dem sam­men med kar­to­fl er­ne ( ger­ne med skr­æl), det ta­ger ca. 30 mi­nut­ter. Køl af og skr­æl kar­to­fl er­ne. Mos beg­ge de­le godt sam­men med pe­ber­rod, kør­vel, se­sam­frø og smør. Form mo­sen til små del­ler, der ste­ges gyld­ne på en ste­ge­pan­de, ger­ne i koko­so­lie. De skal ha­ve tre til fi re mi­nut­ter på hver si­de, afh æn­gigt af stør­rel­sen. Ser­ver med qui­noa­sa­lat ( som dog ik­ke er med i kal­o­ri­e­be­reg­nin­gen). Tip: Til­sæt pe­ber­rod eft er smag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.