Når krop­pen er job­bet

Man­ge bru­ger hæn­der­ne i de­res ar­bej­de. An­dre bru­ger kun ho­ve­d­et. Men for nog­le er krop­pen det vig­tig­ste ar­bejds­red­skab. Vi har spurgt fi­re kvin­der, der le­ver af de­res krop, hvor­dan de har det med den

BT - - TEMA - Ma­rie Var­m­ing

Fo­to Linda Ka­strup btwe­e­kend@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.