Skat­te­reg­ler

BT - - SPAR DIG RIG -

Fa­mi­lie- og ven­ne­tje­ne­ster er skat­te­fri: Hjæl­per du fa­mi­lie el­ler ven­ner med småop­ga­ver, skal du som ud­gangs­punkt ik­ke be­ta­le skat af det. Lig­ger tje­ne­sten ud over, hvad der er al­min­de­ligt at hjæl­pe med, f. eks. for­di det har en væ­sent­lig øko­no­misk vær­di, skal du be­ta­le skat. ‘ Væ­sent­lig øko­no­misk vær­di’ er en dif­fus stør­rel­se. Er du i tvivl – ring til Skat. Le­jer du dit som­mer­hus ud pri­vat, skal du ik­ke be­ta­le skat af de før­ste 10.000 kr. Le­jer du ud gen­nem et bu­reau, er bund­fradra­get på 20.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.