Kni­ven

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen skæ­rer i ulands­bi­stand og på kli­ma­om­rå­det, men fort­sæt­ter med 29 mio. kro­ner til kli­ma­or­ga­ni­sa­tio­nen GGGI, der næ­sten ko­ste­de Lars Løk­ke sit po­li­ti­ske liv. Pa­ra­doksalt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.