BTs le­der tirs­dag: ’ Pa­ra­dok­set Lars Løk­ke’

BT - - DEBAT -

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

I dag kan Lars Løk­ke Ras­mus­sen fejre, at re­ge­rin­gen nu har sid­det ved mag­ten i 100 da­ge. Da­ge­ne har af­slø­ret, at in­tet har æn­dret sig, når det gæl­der Løk­ke. Han er et pa­ra­doks i dansk po­li­tik, der al­tid skal kæm­pe for at hol­de væl­ger­nes fo­kus på po­li­tik i ste­det for al­le mu­li­ge an­dre ting. (...) Lars Løk­ke Ras­mus­sen har go­de mu­lig­he­der for at bli­ve en god stats­mi­ni­ster, der med si­ne uomt­vi­ste­li­ge ev­ner kan mo­der­ni­se­re vel­færds­sam­fun­det med bre­de aft aler. Men det kræ­ver, at han en gang for al­le for­mår stop­pe sa­ger om bi­lag, vin­s­mag­ning og alt mu­ligt an­det og kan kon­cen­tre­re sig om po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.