RE­A­GANS HELT ER DØD

BT - - NYHEDER -

30. marts 1981. Det var den dag, hvor en psy­kisk usta­bil mand skød den da­væ­ren­de ame­ri­kan­ske præ­si­dent, Ro­nald Re­a­gan, for­an et ho­tel i Was­hin­g­ton D. C. Jer­ry Par­rs, chef for sik­ker­heds­fol­ke­ne om­kring Ro­nald Re­a­gan, blev se­ne­re hædret som præ­si­den­tens red­nings­mand.

Nu er Jer­ry Parr iføl­ge AP død i en al­der af 85 år. Jer­ry Parr fik æren for at ha­ve red­det Ro­nald Re­a­gans liv, for­di han fik skub­bet Re­a­gan i sik­ker­hed i præ­si­dent­bi­len. Re­a­gan blev ramt af en kug­le i bry­stet og hav­de in­dre blød­nin­ger. Læ­ger­ne på ho­spi­ta­let sag­de ef­ter­føl­gen­de, at Re­a­gan vil­le væ­re død, hvis han ba­re var kom­met ba­re en smu­le se­ne­re til ho­spi­ta­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.