Am­bas­sa­dø­rens

BT - - NYHEDER -

var det en ære at bli­ve gift på det rå­d­hus, der som det før­ste i ver­den lod par af sam­me køn bli­ve gift med hin­an­den. En fø­lel­ses­la­det dag » Det er en me­get fø­lel­ses­la­det dag for os. Næ­sten på den­ne da­to for 26 år si­den blev det før­ste par af sam­me køn gift in­de på Kø­ben­havns Rå­d­hus bag os, « si­ger han, mens fa­de­ren Char­les ‘ Chuck’ Gif­ford for­sø­ger at op­ta­ge en vi­deo med sin smartp­ho­ne.

» Jeg har al­drig få­et så me­get pu­bli­ci­ty, « joker fa­de­ren til den blitzen­de trængsel af dan­ske pres­se­folk.

» Jo, du har, « ly­der det tørt på ame­ri­kansk fra et fa­mi­lie­med­lem.

» Den har ba­re al­drig væ­ret god før. «

Gif­ford- fa­mi­li­en er stor, vel­ha­ven­de og ind­fly­del­ses­rig - og til­sy­ne­la­den­de i be­sid­del­de af en sund por-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.