’’

BT - - NYHEDER - Ru­fus Gif­ford, USAs am­bas­sa­dør i Dan­mark

Vi er så tak­nem­me­li­ge for og­så at kun­ne stå her, på det­te sym­bol­ske sted, om­gi­vet af så man­ge go­de ven­ner og ra­re men­ne­sker. Det be­ty­der alt for os, at vi nu og­så kan bli­ve gift her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.