’’

BT - - NYHEDER - Chris­ta Laur­sen, med­lem af Vej­le hav­ne­be­sty­rel­se

Jeg sy­nes, jeg har få­et no­get ud af det rens pro­gram om­fat­ter be­sø­get på Tampa Havn et mø­de med Tampa Port Aut­ho­ri­ty Of­fi­ce og en sejl­tur med hav­nens turistbåd. Rej­sens øv­ri­ge ind­hold be­står blandt an­det af ud­flugt til Ken­ne­dy Spa­ce Cen­ter og Everg­la­des Na­tur­park, eks­kur­sion i Mi­a­mi samt froko­ster’, ly­der det i rap­por­ten iføl­ge TV Syd.

11 per­so­ner, Tor­kild Chri­sten­sen, Pe­der Hum­mel­mo­se, Ar­ne Sig­ten­b­jerg­gaard, Chris­ta Laur­sen, Per Ole­sen,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.