’’

BT - - NYHEDER - Mads Gam­mel­mark, børn- og un­ge­di­rek­tør, Holste­bro Kom­mu­ne

Det er i strid med vo­res egen per­so­na­lepo­li­tik, hvor vi stræk­ker os langt for at fast­hol­de per­so­na­let, når der er ta­le om en så sår­bar si­tu­a­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.