Giv mig

BT - - NYHEDER -

INDBRUDDET

Jo­hn kig­ger på sin ko­ne. Ma­ri­an­ne sover tungt. Selv har hans in­dre væk­k­eur for længst rørt på sig. Jo­hn ple­jer at stå op præ­cis klok­ken 5.45, spi­se mor­gen­mad og gø­re sig klar i vil­la­en på Fre­de­riks­berg, før han kø­rer mod No­vo Nor­disks af­de­ling i Gentofte. Nu nær­mer klok­ken sig 6.15. Jo­hn skal un­der­vi­se i dag på ho­ved­sæ­det i Bags­værd, så han kun­ne sove læn­ge.

Men så er der ly­den ne­de­fra. Det dør­hånd­tag har sin egen solide, or­ga­ni­ske lyd. En lyd af mu­rer­mester­vil­la, mas­sivt træ og gam­melt hånd­værk. Jo­hn ken­der den ef­ter at ha­ve bo­et 15 år i hu­set.

Må­ske har de­res æld­ste søn væ­ret i by­en og er kom­met små­be­ru­set hjem ud på mor­ge­nen? Jo­hn sti­ger ud af sen­gen og be­væ­ger sig ud mod toilet­tet for at tis­se. Nej, søn­nen kom­mer egent­lig al­drig væl­ten­de hjem på den må­de – slet ik­ke på en ons­dag. Og da Jo­hn på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.