’’

BT - - SUNDHED - Martin Kreutzer, for­fat­ter

Man bør er­stat­te kø­det med de grøn­ne pro­te­i­ner, som bl. a. fi ndes i lin­ser, bøn­ner og grøn­ne ær­ter, sim­pelt­hen for­di det ba­re er sun­de­re

» Jeg op­le­ver, at der er en stor bøf­kul­tur, dvs. at der er man­ge, der spi­ser rig­tig me­get kød for at få pro­te­in ge­vin­sten. Men man bør i ste­det er­stat­te kø­det med de grøn­ne pro­te­i­ner, som bl. a. fi ndes i lin­ser, bøn­ner og grøn­ne ær­ter, sim­pelt­hen for­di det ba­re er sun­de­re og bed­re for mil­jø­et, « si­ger Martin Kreutzer. Øget kræft ri­si­ko med rødt kød Pro­te­i­ner har i de se­ne­re år få­et stort fo­kus, eft er at fl ere er­næ­rings­eks­per­ter har gjort os op­mærk­som­me på de­res mu­ske­l­op­byg­gen­de, mæt­ten­de og ik­ke mindst slan­ken­de ef­fekt. Men i Martin Kreutzers nye bog er bud­ska­bet an­der­le­des: Det gæl­der sta­dig om at få sit pro­te­in, men den bør i hø­je­re grad kom­me fra grønt­sa­ger frem for kød. Det kan nem­lig gi­ve bag­slag at ind­ta­ge for man­ge, hvis det kom­mer fra især fi rbe­ne­de dyr som ok­se, lam og gris, for­di man kan ri­si­ke­re at få kræft i tar­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.