Ja­mes

SAMP­SON

BT - - SØNDAG - Fo­to: Bax Lind­hardt

Hvis du skul­le væ­re en an­den per­son i et døgn, hvem skul­le det så væ­re? Din sid­ste pla­de solg­te he­le 44.000 stk. Hvor­når ud­gi­ver du en til?

Hvad er du god til? Hvil­ke er di­ne tre ynd­lings­fi lm? Hvad kan du ik­ke fi nde ud af? Hvad sav­ner du ved USA, når du er her i Dan­mark?

44 år – del­ta­ger i ’ Vild med dans’

Har du et mot­to?

Så skul­le jeg nok væ­re Bob Mar­ley, mens han le­ve­de, na­tur­lig­vis. Jeg har al­tid godt kun­net li­de hans reg­ga­e­num­re som f. eks. ’ I wan­na love you’. Jeg ar­bej­der på ny mu­sik nu – ba­re ro­lig. Li­ge plud­se­lig er det ble­vet til en pla­de.

Til at pas­se på an­dre men­ne­sker. Det er ’ Pulp fi ction’, ’ Rin­ge­nes her­re’ og se­ri­en ’ Fast and furious’. At spi­se le­ver­postej. Det er ik­ke no­get for mig. Solskin – og at der næ­sten al­tid er me­re end 25 gra­der. ’ If it don’t kill ya, then it ma­kes you stron­ger.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.