2,1 BARN PR. KVIN­DE

BT - - SØNDAG -

For at dan­sker­ne

kan re­pro­du­ce­re sig selv ad na­tur­lig vej, skal hver kvin­de i gen­nem­snit fø­de 2,1 barn. Li­ge nu lig­ger det tal på 1,65, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.