SPIL

BT - - SØNDAG - Al­le Si­mu­la­tion

Ma­ski­ner: Gen­re:

***** *

Le­gos store spil­sats­ning med fy­si­ske Lego- fi gu­rer, der skal sam­les og pla­ce­res på en po­r­tal, for der­eft er at med­vir­ke i sel­ve spil­let, er en in­ter­es­sant nyhed. Mod­sat an­dre spil i den­ne gen­re, får man i Lego Di­men­sions byg­ge­or­drer un­der­vejs, hvor man skal byg­ge si­ne Lego- far­tø­jer m. m. om til no­get an­det, der er brug for i spil­let. Spil­let er ud­for­dren­de på en an­den må­de, end vi er vant til, hvil­ket er et frisk pust. Til gen­gæld kræ­ver de fl este for­hand­le­re ca. 1000 kr. for start- pak­ken hvil­ket er dyrt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.