VE­STJYL­LAND TOP­PER

BT - - SØNDAG -

Ve­stjyl­land

er lan­dets mest frugt­ba­re lands­del, mens der i København fø­des fær­re­st børn. De 30- åri­ge får fl est børn, mens der bli­ver fær­re og fær­re un­ge mødre, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.