MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Vild med dans- ak­tu­el­le Ja­mes Samp­son ( født 17. novem­ber 1970 i Lynwood, Ca­li­for­ni­en) er en ame­ri­kansk- dansk san­ger, der slog igen­nem i 2001 som vin­der af ta­lent­kon­kur­ren­cen Stjerne for en aft en på DR. I 2002 ud­gav han de­butal­bum­met Ja­mes på So­ny Mu­sic, der solg­te 95.000 ek­sem­pla­rer. Ni må­ne­der se­ne­re ud­kom All I Want, der solg­te 40.000 ek­sem­pla­rer. Han delt­og i 2007 i Dansk Me­lo­di Grand Prix med ’ Say You Love Me’, der fi k en an­den­plads. Si­den 2009 har han tur­ne­ret med Bob Ri­ck­etts’ or­ke­ster. Før­hen un­der­vi­ste Ja­mes som mu­sik­læ­rer på As­gård Skole i Kø­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.