’’

BT - - EM- KVALIFIKATION - Yu­ra Mov­si­sy­an

Lad mig si­ge det så­dan her: Vi spil­ler den­ne kamp for at vin­de den. Vi spil­ler ik­ke eft er an­dre resultater. Vi skal for alt i ver­den vin­de den­ne her kamp - for vo­res stolt­heds skyld. For vo­res navns skyld. Det hand­ler ik­ke om kva­li­fi ka­tion. Det hand­ler om ære

» Hør her. Det er dum­me be­skyld­nin­ger, for jeg spil­ler for at vin­de, og det gør al­le spil­le­re på vo­res hold. Vi spil­ler for vo­res ære, og den har en hø­je­re vær­di end no­get an­det i den­ne ver­den. «

Sam­me hold­ning har den tid­li­ge­re land­stræ­ne­ras­si­stent Flem­m­ing Ser­rits­lev. Han har over to om­gan­ge ar­bej­det i Ar­me­ni­en som ung­domsland­stræ­ner og un­der­vi­ser i træ­ner­ud­dan­nel­se i først 2009- 2010 og igen i 2012- 2013 - eft er et kort afb ræk i iransk fod­bold, hvor han var tek­nisk di­rek­tør i klub­ben Sa­nat Mes Ker­man FC.

» Jeg kan ik­ke i min vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­le mig en ar­mensk fod­bold­spil­ler, som vil­le gå med til at la­ve aft alt spil, « un­der­stre­ger Flem­m­ing Ser­rits­lev. Pul­jens bed­ste off en­siv Han tror – som Yu­ra Mov­si­sy­an – på ar­mensk sejr og vil gå så langt at si­ge, at han fak­tisk for­ven­ter det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.