’’

BT - - EM- KVALIFIKATION - Mor­ten Ol­sen

Vi skal øve os på vo­res kom­bi­na­tions­spil, vo­res op­spil, vo­res om­sti­lings­spil og vo­res af­slut­nings­spil. Det er vist alt, der er i fod­bold se­ne­ste tre land­skam­pe, hvor det er ble­vet til li­ge præ­cis in­gen scor­in­ger. Kun få ud­skift­nin­ger Lands­hol­det skal sim­pelt­hen bli­ve bed­re til at sco­re på de chan­cer, man får. Men det be­ty­der ik­ke, at Ol­sen ryster po­sen mod fransk­mæn­de­ne.

» Det er trods alt ik­ke hvem som helst, vi spil­ler imod. Det er dan-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.