Kun én sejr fra før­ste EM i 15 år

BT - - EM- KVALIFIKATION -

SØN­DAG 11. OK­TO­BER 2015

FJELDBOLD mød­te Bul­ga­ri­en ef­ter re­dak­tio­nens slut­ning, hvor alt an­det en sejr vil­le sen­de Nor­ge til EM. Kro­a­tien har dog Mal­ta i sid­ste run­de, hvil­ket nor­malt be­ty­der tre po­int.

Hel­dig­vis for Nor­ge er Ita­li­en al­le­re­de kva­li­fi­ce­ret til EM ef­ter af­te­nens 3- 1- sejr over Aserbajdsjan på mål af Eder, Step­han El Shaa­rawy og Mat­teo Dar­mi­an.

Li­ge­som Nor­ge kan Dan­mark me­get vel skul­le spil­le sig igen­nem playoff for at kom­me med til som­me­rens EM. Her kan dan­sker­ne en­de med ik­ke at bli­ve se­e­det og der­med ry­ge ind i hold som Hol­land.

Hol­læn­der­ne har haft en ræd­sels­start på kva­li­fi­ka­tio­nen og skul­le in­den af­te­nens kam­pe hen­te tre po­int på Tyr­ki­et i grup­pens sid­ste to kam­pe for sta­dig at kun­ne nå den playoff- gi­ven­de tred­je­plads. Hol­land vandt let 2- 1 ude mod Ka­sak­h­stan på mål Ge­or­gi­nio Wi­j­nal­dum og Wes­ley Snei­j­der, mens Tyr­ki­et spil­le­de ude mod Tjek­ki­et – der al­le­re­de er kva­li­fi­ce­ret til EM – ef­ter re­dak­tio­nens slut­ning.

I sid­ste run­de mø­der Hol­land Tjek­ki­et på hjem­me­ba­ne, mens Tyr­ki­et ta­ger imod Island, der og­så al­le­re­de har spil­let sig til EM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.