Spansk For­mel 1- kø­rer i vold­som ulyk­ke

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Da­gens rus­si­ske For­mel 1- grand­prix i So­tji fi k en vold­som op­takt. Træ­nin­gen i går bød på et grimt uheld for Toro Ros­so- Re­nault- kø­re­ren, Car­los Sainz Jr.

På sid­ste træ­nings­run­de smadre­de han ind i bar­ri­e­ren og måt­te eft er­føl­gen­de kø­res væk på en bå­re og fl øjet væk i en he­li­kop­te­ram­bu­lan­ce. Eft er­føl­gen­de blev den re­ste­ren­de træ­ning afl yst.

Hel­dig­vis hav­de den 21- åri­ge ra­cer­kø­rer over­skud til at løft e tom­mel­fi nge­ren på bå­ren som et tegn på, at han trods det vold­som­me uheld var ved godt mod.

Uhel­det ske­te ved den af­slut­ten­de træ­ning frem mod gårs­da­gens kva­li­fi ka­tion. Spa­ni­e­ren fi k pro­ble­mer med brem­sen frem mod et sving på den hur­ti­ge langsi­de, hvil­ket re­sul­te­re­de i en vold­som kol­li­sion di­rek­te ind i sik­ker­heds­bar­ri­e­ren.

Fra et rus­sisk ho­spi­tal kun­ne Car­los Sainz Jr. dog le­ve­re op­løft en­de nyt.

» Alt er okay. Der er in­tet at be­kym­re sig om. Tæn­ker al­le­re­de på, hvor­dan jeg skal over­be­vi­se læ­ger­ne om at kom­me tilbage på ba­nen i mor­gen, « skri­ver spa­ni­e­ren på In­s­ta­gram.

Po­le i da­gens F1- grand­prix har Mer­ce­des’ Ni­co Ros­berg for­an hold­kam­me­ra­ten Lewis Ha­milt­on og Valt­te­ri Bot­tas ( Wil­li­ams). BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.