Mo­der­ne cykling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den in­ter­na­tio­na­le cy­kelka­len­der er ble­vet ud­vi­det bå­de or­ga­ni­sa­to­risk og geo­gra­fi sk med nye løb, der i ka­len­de­ren stræk­ker sig fra ja­nu­ar til ok­to­ber. Til al­min­de­lig let­tel­se for de fl este, sag­de man sid­ste år far­vel til Tour of Bei­jing, der ik­ke ba­re var foru­re­net i bå­de luft og mad, men og­så ’ ud­mær­ke­de’ sig ved at væ­re men­ne­ske­tomt, hvis man ser bort fra de ud­kom­man­de­re­de ska­rer fra det ki­ne­si­ske sty re. På kor­tet til høj­re kan du se nog­le af de se­ne­st til­fø­je­de eta­pe­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.